chrám sv. Bartoloměje dnes: zavřeno
interiéry historických objektů dnes: zavřeno
zahrady na parkáně dnes: 8–20h
CZ

škola

Stará farní škola zaujme děti i dospělé moderní interaktivní expozicí věnovanou událostem z historie města a slavným osobnostem Kolína.


Historie

Budova nejstarší kolínské školy byla založena ve 14. století v prostoru hlavního městského hřbitova, kde tvořila součást areálu chrámu sv. Bartoloměje. Dnešní objekt ovšem není původní, neboť vznikl teprve po požáru původní budovy v roce 1532. Svému účelu škola sloužila do konce 16. století, poté byla až do 19. století několikrát přestavována na obytný dům.

Více historie

Farní škola je v Kolíně písemnými prameny poprvé doložena k roku 1345. O podobě ani přesném umístění původní středověké budovy bohužel nemáme dostatek informací. Pravděpodobně stála přibližně v místech dnešního objektu na tehdejším svatobartolomějském hřbitově, v blízkosti dodnes existující hradební zdi s půlválcovou baštou z druhé poloviny 13. století. Středověkou školu zničil v roce 1532 požár způsobený neopatrností žáků při topení. Pravděpodobně brzy poté byla postavena nová raně renesanční budova, která zřejmě tvoří základ dnešního objektu. Ten byl z úsporných důvodů přímo přistavěn k městské hradbě s baštou, což nasvědčuje skutečnosti, že městské opevnění v souvislosti s rozvojem tehdejší vojenské techniky již začínalo ztrácet obranyschopnost. Ke škole vedla podél hradeb přímo z Kouřimské ulice úzká ulička, která zanikla až v druhé polovině 19. století.

Nově postavená škola už po několika desetiletích přestala pravděpodobně vzhledem ke svým nevelkým rozměrům vyhovovat, a proto byla po roce 1598 výuka přestěhována do sousedního Skálovského domu (čp. 14) v Kouřimské ulici. Starou školu na hřbitově město roku 1602 prodalo Vavřinci Špačkovi, načež byla budova upravena na obytný dům. Ten byl těžce poškozen při požáru města v roce 1796 a při následné opravě, provedené pro tehdejšího majitele Václava Čejku, získal do určité míry svůj dnešní vzhled. Poslední výraznější přestavba domu proběhla před rokem 1840, kdy byla po potřeby rodiny ševce Josefa Maliny upravena dispozice vnitřních prostor a zřízeno dodnes existující schodiště. Zároveň byla na úroveň vlastního domu snížena přilehlá hradební bašta.

V roce 1908 bývalou školu znovu získalo město Kolín, které ji v roce 1939 poskytlo místnímu muzeu. Regionální muzeum v Kolíně pak dům užívalo až do roku 2016. Po rozsáhlé rekonstrukci v letech 2017–2020 zde byla umístěna interaktivní expozice, věnovaná významným událostem a osobnostem města Kolína.