chrám sv. Bartoloměje dnes: 9–12 13–17h
interiéry historických objektů dnes: 9–12 13–17h
zahrady na parkáně dnes: 8–20h
CZ

chrám sv. Bartoloměje

Perla celého návrší. Petr Parléř obohatil Kolín o jedno z nejoriginálnějších děl gotické architektury lucemburského období. Interiér chrámu obsahuje řadu cenných uměleckých památek.


Historie

Jedna z nejvýznamnějších památek gotického stavitelství ve střední Evropě byla založena v 60. letech 13. století. O sto let později byla pod vedením Petra Parléře zahájena rozsáhlá, avšak nedokončená přestavba chrámu, při níž vznikl pozoruhodný katedrální chór. Po dalších úpravách v průběhu 15. století se chrám ve své středověké podobě zachoval až do ničivého požáru v roce 1796. K důkladné opravě stavby došlo teprve na přelomu 19. a 20. století podle projektu architekta Josefa Mockera.

Více historie

Raně gotický farní chrám sv. Bartoloměje byl založen současně s královským městem Kolínem, které se v písemných pramenech poprvé připomíná v roce 1261. Na jeho místě se původně nacházelo starší raně středověké osídlení, přičemž nelze vyloučit, že zde stávalo opevněné panské sídlo s románským kostelem. Výstavba raně gotického chrámu, skládajícího se z obdélného presbytáře a síňového trojlodí s dvojicí štíhlých osmibokých věží, probíhala ve dvou fázích od 60. do 80. let 13. století na objednávku prvních kolínských měšťanů, kteří přišli do Čech ze středního Německa, pod vedením architektů školených v oblasti Vestfálska, Durynska a Saska. Po dílčích stavebních úpravách v první polovině 14. století postihl kostel roku 1349 požár.

Na obnovu poškozené stavby byl v roce 1360 povolán dvorní stavitel císaře Karla IV. Petr Parléř. Jeho úmyslem byla téměř úplná přestavba chrámu, z níž však byl dokončen pouze nový presbytář s ochozem a věncem kaplí, který svou podobou vycházel ze soudobé katedrální architektury, ale zároveň přinesl několik do té doby nevídaných prvků. Presbytář byl vysvěcen roku 1378, ale na přestavbě kostela se pracovalo ještě v 80. letech 14. století. Jejímu dokončení zřejmě zabránily ekonomické potíže, do nichž se město dostalo po požáru v roce 1395. Na počátku 15. století byla už mimo původní Parléřův záměr k jižnímu průčelí trojlodí přistavěna kaple, později nazvaná Kokovská.

Další stavební úpravy chrámu, které proběhly na konci 15. století, už jeho podobu zásadnějším způsobem neovlivnily. Od druhé poloviny 17. do konce 18. století byl interiér kostela vybavován nákladným barokním mobiliářem s řadou cenných uměleckých děl, z nichž některá se dodnes zachovala. Tragickým mezníkem byl rozsáhlý požár, který město včetně chrámu postihl 24. července 1796. Po něm byla stavba velmi nuzně opravena, přičemž na zásadní rekonstrukci musela počkat několik desítek let.

Teprve roku 1881 byla z iniciativy kolínského děkana Jana Svobody a dalších významných osobností sdružených do „Jednoty pro opravu chrámu sv. Bartoloměje“ zahájena rozsáhlá rekonstrukce kostela, vedená v duchu historizujícího purismu podle projektu uznávaného architekta Josefa Mockera. Nejvýznamnější etapa této obnovy proběhla v letech 1904–1910. Chrám tehdy získal v zásadě dnešní podobu, kterou výrazněji nezměnily ani četné pozdější opravy.