OMEZENÍ NÁVŠTĚVNICKÉHO PROVOZU V CHRÁMU SV. BARTOLOMĚJE

Vážení návštěvníci,

dovolujeme si Vás upozornit, že z důvodu probíhajících stavebních prací je až do 15. 6. interiér chrámu pro veřejnost zcela uzavřen.

Až do 15. 6. probíhají náhradní prohlídky s výkladem průvodce, zahrnující exteriér chrámu a kostnici, v každou celou hodinu vyjma poledne. Z důvodu sníženého návštěvnického komfortu je vstupné na tyto prohlídky snížené o 50%.

Děkujeme za pochopení.

chrám sv. Bartoloměje dnes: zavřeno
interiéry historických objektů dnes: 9–12 13–17h
zahrady na parkáně dnes: 8–20h
CZ

Starší osídlení


Historici se již přes sto let přou o to, jestli město Kolín, a tedy i samotný chrám, vznikly na místě, kde předtím žádné předchozí stavby neexistovaly. Historické jádro Kolína má zachovanou pravoúhlou síť ulic s téměř čtvercovým náměstím, která byla typická právě pro města založená na volném prostranství. Nejnovější nálezy ale tyto teorie postupně vyvracejí, a tak je čím dál více zřejmé, že město v území, které patří mezi nejhustěji osídlená místa v Čechách již od pravěku, nemělo šanci vzniknout na pusté planině.