OMEZENÍ NÁVŠTĚVNICKÉHO PROVOZU V CHRÁMU SV. BARTOLOMĚJE

Vážení návštěvníci,

z důvodu probíhajících prací jsou prohlídky interiéru chrámu sv. Bartoloměje až do odvolání omezeny.

Po dobu tohoto omezení probíhají náhradní prohlídky s výkladem průvodce, které zahrnují exteriér chrámu s nahlédnutím do jeho interiéru a kostnici, v každou celou hodinu vyjma poledne. Z důvodu sníženého návštěvnického komfortu je vstupné na tyto prohlídky snížené o 50%.

Děkujeme za pochopení.

chrám sv. Bartoloměje dnes: zavřeno
interiéry historických objektů dnes: zavřeno
zahrady na parkáně dnes: 9–17h
CZ

Starší osídlení


Historici se již přes sto let přou o to, jestli město Kolín, a tedy i samotný chrám, vznikly na místě, kde předtím žádné předchozí stavby neexistovaly. Historické jádro Kolína má zachovanou pravoúhlou síť ulic s téměř čtvercovým náměstím, která byla typická právě pro města založená na volném prostranství. Nejnovější nálezy ale tyto teorie postupně vyvracejí, a tak je čím dál více zřejmé, že město v území, které patří mezi nejhustěji osídlená místa v Čechách již od pravěku, nemělo šanci vzniknout na pusté planině.