chrám sv. Bartoloměje dnes: 10–12 13–17h
interiéry historických objektů dnes: 10–12 13–17h
zahrady na parkáně dnes: 8–20h
CZ

Průchod na parkán


V budově čp. 35 Dvořákova muzea pravěku je v rámci zpřístupnění parkánů a zahrad za kostelem sv. Bartoloměje zřízen v průjezdu z Parléřovy ulice vchod na parkány a obnovena původní empírová vrata z 1. pol. 19. století.