Vážení návštěvníci, rádi bychom vás upozornili na výjimky v prohlídkách chrámu sv. Bartoloměje: 

Děkujeme za pochopení. 

Vážení návštěvníci, rádi bychom vás upozornili na probíhající rekonstrukci v části chrámu sv. Bartoloměje. Prohlídky chrámu probíhají beze změny, nejsou ale k vidění všechny umělecké předměty. 

interiéry historických objektů dnes: 9–19h
zahrady na parkáně dnes: 9–19h
CZ

Hradební věže


V okolí chrámu sv. Bartoloměje se prakticky v původní podobě zachovala hlavní hradba, parkán i parkánová hradba. V hlavní hradbě se dochovaly v úplnosti dvě raně gotické bašty ze 13. století. Do jedné byla již ve středověku vestavěna stará farní škola (5a) a do druhé, nárožní bašty, byla vestavěna barokní kostnice (5b). Další, částečně dochovaná bašta, se nachází v zadním traktu domu čp. 39 v Parléřově ulici (5c).