chrám sv. Bartoloměje dnes: 9–12 13–17h
interiéry historických objektů dnes: 9–12 13–17h
zahrady na parkáně dnes: 8–20h
CZ

Hradební věže


V okolí chrámu sv. Bartoloměje se prakticky v původní podobě zachovala hlavní hradba, parkán i parkánová hradba. V hlavní hradbě se dochovaly v úplnosti dvě raně gotické bašty ze 13. století. Do jedné byla již ve středověku vestavěna stará farní škola (5a) a do druhé, nárožní bašty, byla vestavěna barokní kostnice (5b). Další, částečně dochovaná bašta, se nachází v zadním traktu domu čp. 39 v Parléřově ulici (5c).