OMEZENÍ NÁVŠTĚVNICKÉHO PROVOZU V CHRÁMU SV. BARTOLOMĚJE

Vážení návštěvníci,

z důvodu probíhajících prací jsou prohlídky interiéru chrámu sv. Bartoloměje až do odvolání omezeny.

Po dobu tohoto omezení probíhají náhradní prohlídky s výkladem průvodce, které zahrnují exteriér chrámu s nahlédnutím do jeho interiéru a kostnici, v každou celou hodinu vyjma poledne. Z důvodu sníženého návštěvnického komfortu je vstupné na tyto prohlídky snížené o 50%.

Děkujeme za pochopení.

chrám sv. Bartoloměje dnes: zavřeno
interiéry historických objektů dnes: zavřeno
zahrady na parkáně dnes: 9–17h
CZ

Hradební věže


V okolí chrámu sv. Bartoloměje se prakticky v původní podobě zachovala hlavní hradba, parkán i parkánová hradba. V hlavní hradbě se dochovaly v úplnosti dvě raně gotické bašty ze 13. století. Do jedné byla již ve středověku vestavěna stará farní škola (5a) a do druhé, nárožní bašty, byla vestavěna barokní kostnice (5b). Další, částečně dochovaná bašta, se nachází v zadním traktu domu čp. 39 v Parléřově ulici (5c).