chrám sv. Bartoloměje dnes: 9–12 13–17h
interiéry historických objektů dnes: 9–12 13–17h
zahrady na parkáně dnes: 8–20h
CZ

Otisk hřbitovní zdi


Na severním konci východní fasády zvonice je patrný nápadně hrubší povrch zdiva v nepravidelném pásu. Jde o otisk bývalé hřbitovní zdi jdoucí dříve až k budově Dvořákova muzea pravěku.