CZ
interiéry historických objektů dnes: 9–17h
zahrady na parkáně dnes: 8–20h

Otisk hřbitovní zdi


Na severním konci východní fasády zvonice je patrný nápadně hrubší povrch zdiva v nepravidelném pásu. Jde o otisk bývalé hřbitovní zdi jdoucí dříve až k budově Dvořákova muzea pravěku.