CZ
interiéry historických objektů dnes: 9–17h
zahrady na parkáně dnes: 8–20h

Zazděný průjezd


Městské hradební opevnění mělo kromě hlavních bran i malé branky (fortny). Jedna z nich byla v roce 1982 objevena v hradební zdi za kostelem sv. Bartoloměje.