chrám sv. Bartoloměje dnes: 9–12 13–17h
interiéry historických objektů dnes: 9–12 13–17h
zahrady na parkáně dnes: 8–20h
CZ

Fragmenty náhrobků


Po bývalém hřbitově se v prostoru mezi kostelem a hradbami dochovalo několik posledních pozůstatků náhrobků, některé z nich jsou druhotně zavěšené na městské hradbě. Volně v prostoru stojí kříž z první poloviny 19. století.