CZ

Zavřeno

18. prosince 2020

V důsledku mimořádných opatření jsou objekty Bartolomějského návrší (chrám sv. Bartoloměje, stará farní škola a zvonice) od 18. 12. až do odvolání uzavřeny a prohlídky se v nich nekonají.